Descàrrega el reglament XXIII CIRCUIT CATALÀ DE CICLOTURISME-GRAN FONS

REGLAMENT XXIII CIRCUIT CATALÀ DE CICLOTURISME-GRAN FONS

TEMPORADA 2020

1. OBJECTE

1.1- El calendari del Circuit Català de CICLOTURISME-GRAN FONS (d’ara endavant «el Circuit») és una iniciativa de la Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (d’ara endavant «FCC») i dels diferents clubs organitzadors de cadascuna de les cites puntuables.

1.2- Estarà format per diverses marxes cicloturistes sense cap voluntat de competició que estiguin inscrites al calendari de la FCC i que optin ser part d’aquest Circuit.

1.3- Les diferents marxes puntuables estaran publicades a l’Annex 1 d’aquest mateix reglament, al calendari de la web de la FCC www.ciclisme.cat i també al nou portal web de cicloturisme català http://www.cicloturismecat.com, que promou i gestiona la Comissió de Cicloturisme de la Federació. El participant haurà de comprovar quins recorreguts de cadascuna de les marxes són puntuables pel Circuit.

1.4- La finalitat d’aquest Circuit és la de fomentar la participació dels cicloturistes en les diferents marxes puntuables sigui quin sigui el seu nivell, fet que els hi reportarà diversos premis a final de temporada segons un barem prèviament establert.

2. PARTICIPANTS

2.1- A cada marxa puntuable es podran inscriure tots els ciclistes amb una llicència de ciclisme en vigor expedida per una federació afiliada a la Unió Ciclista Internacional (UCI). Tots aquells que no en tinguin podran participar contractant una assegurança o llicència de dia que ofereix l’organitzador de la marxa.

2.2- Només els ciclistes federats apareixeran a la classificació del Circuit.

2.3- En el moment en que un ciclista federat completi amb èxit una marxa del Circuit, el seu nom apareixerà a la classificació general provisional.

3. PUNTUACIONS

3.1- Cada cicloturista participant a cada marxa rebrà un punt i els quilòmetres que hagi realitzat segons les següents condicions:

3.1.1- HAVER REALITZAT EL RECORREGUT proposat per l’organitzador de manera completa havent passat per tots els punts indicats al rutòmetre i respectant horaris i les possibles neutralitzacions i reagrupaments que hi pugui haver.

3.1.2- En cas de suspensió de la marxa per part de l’organitzador i/o per part dels cossos de seguretat el mateix dia de celebració, els participants que estiguin inscrits rebran el punt i els quilòmetres sense necessitat d’estar físicament al punt de sortida.

3.1.3- En cas de condicions meteorològiques desfavorables però que no impliquin la suspensió de la marxa, puntuaran tots els inscrits amb punt i quilòmetres sense necessitat d’estar físicament al punt de sortida només en cas de que prenguin la sortida menys dels 25% del total dels participants de tots els recorreguts de la marxa. En cas de que prenguin la sortida més del 25% del total dels participants, la puntuació es regirà segons el punt 3.1.1.

3.1.4- En cas de que la Comissió de Cicloturisme no rebi per part de l’organitzador un llistat amb els participants que acompleixin les condicions anteriors es completarà la classificació del Circuit amb el llistat d’inscrits a la marxa puntuable.

3.2- En cas de que l’organització o els cossos de seguretat notifiquin un comportament d’un participant que no s’avingui al reglament particular de la marxa o a les normes de la Llei de Trànsit no rebrà el punt ni els quilòmetres de dita marxa. En cas de reincidència, serà automàticament desqualificat del Circuit.

4. CLASSIFICACIO INDIVIDUAL I DE CLUBS

4.1- Només existirà una classificació general individual única de tots els participants del Circuit que estarà disponible  a l’apartat de RESULTATS de la web www.cicloturismecat.com. A partir d’aquesta classificació, es podran consultar els classificats entre els participants masculins i femenins.

4.2- Aquesta classificació individual s’actualitzarà regularment a mesura que la Comissió de Cicloturisme vagi rebent els llistats de participació per part dels organitzadors de les diferents marxes puntuables.

4.3- La classificació final individual estarà ordenada a final de temporada segons els següents criteris:

a- Nombre de marxes puntuables finalitzades segons les condicions de l’article 3 d’aquest reglament.

b- Nombre de quilòmetres total realitzat.

c- Ordre alfabètic per cognom dels classificats.

d- Ordre alfabètic del club ciclista dels classificats.

En cas de coincidència de diversos classificats en els criteris a i b, tindran la mateixa posició a la classificació i l’ordre al llistat vindrà donat pels criteris c i d.

4.4- La classificació final de clubs es calcularà a la finalització de la darrera marxa puntuable del Circuit. Aquesta classificació es farà considerant la suma total dels quilòmetres fets per cinc ciclistes d’un mateix club que siguin finalistes del Circuit, és a dir, que hagin completat amb èxit el mínim de cites que els hi dóna dret a rebre premi segons la taula de l’Annex 2 d’aquest reglament. En aquest cas tindran dret a premi els deu primers clubs de la classificació.

4.5- Si, segons el càlcul de l’article 4.4, la classificació final de clubs queda deserta, és a dir, no hi ha cap club que tingui cinc ciclistes com a finalistes del Circuit, la classificació de clubs es calcularà amb la suma total dels quilòmetres fets pels ciclistes finalistes d’un mateix club sempre que tingui, com a mínim, dos o més ciclistes finalistes. En aquest cas tindran dret a premi els tres primers clubs de la classificació.

4.6- La classificació per clubs estarà ordenada segons els següents criteris:

a- Nombre de quilòmetres segons el descrit als articles 4.4 i 4.5 d’aquest reglament.

b- Nombre de ciclistes finalistes del club ciclista.

c- Data de fundació del club ciclista.

d- Ordre alfabètic del club ciclista.

5. PREMIS

5.1- El barem de premis i trofeus commemoratius segons el nombre de marxes finalitzades està publicat a l’Annex 2 d’aquest reglament.

5.2 Es donarà PREMI ALS 10 PRIMERS HOMES i a les 10 PRIMERES DONES DEL CIRCUIT, ENTRE TOTS ELS PARTICIPANTS SEGONS LA SEVA CLASSIFICACIÓ EN EL TOTAL DE MARXES, tal com s’indica en l’Annex 2. En cas d’empat, aquest es resoldrà mitjançant un sorteig entre els ciclistes que tenen el mateix nombre de punts i Kilòmetres.

5.3- A la finalització de la darrera marxa puntuable del Circuit es publicarà la classificació final. Hi haurà un període de reclamacions que s’anunciarà a la web i xarxes socials de la Federació. Passat aquest període no s’atendrà cap reclamació.

5.4- Un cop finalitzat el període de reclamacions, s’enviarà per correu electrònic a tots els finalistes del Circuit un formulari que s’haurà de retornar degudament complimentat abans del termini indicat. Aquest formulari inclou una enquesta amb una sèrie de preguntes sobre les marxes del Circuit i també les talles de les peces de roba dels premis.

Si aquest formulari no s’envia dins el termini, s’entendrà que el finalista renuncia als seus premis.

5.5- La recollida dels trofeus i premis es portarà a terme al “dinar de Marxa» que organitza la Comissió de Cicloturisme de la FCC al mes de novembre. En cas de no poder assistir, es pot indicar al formulari descrit a l’article 5.4 la persona que pot recollir els premis i trofeus al sopar en el seu nom.

5.6- En cas de no recollir els trofeus i premis al dinar de Marxa, s’enviaran durant els dies següents a la Delegació de FCC que ens indiqui el finalista. Aquests premis estaran disponibles fins el següent 1 de març. Si no es recullen en aquest termini, s’entendrà que el finalista hi renuncia.

6. INCIDÈNCIES

6.1- En cas d’incidència en la puntuació d’una de les marxes, hi haurà un termini de 15 dies des de l’actualització i publicació de la classificació general provisional a la web de la FCC per presentar reclamacions a la Comissió de Cicloturisme de la FCC.

6.2- En cas d’accident o d’avaria de la bicicleta sense solució que impossibiliti el finalitzar una marxa, el participant pot demanar el punt de participació i els quilòmetres a la Comissió de Cicloturisme de la FCC en un termini de 15 dies després de la celebració de la marxa.

7. COMISSIÓ DE CICLOTURISME DE LA FCC

7.1- La Comissió de Cicloturisme serà l’encarregada de preparar el calendari, definir el barem de trofeus i premis, recollir les llistes d’arribada de cadascuna de les marxes puntuables, mantenir la classificació individual provisional i publicar les classificacions individuals i per clubs al final del Circuit.

7.2- En cas d’existir una incidència o qüestió que no estigui recollida en aquest reglament, la Comissió de Cicloturisme serà l’encarregada de prendre una decisió, aplicar-la i comunicar-la convenientment als ciclistes afectats.

ANNEX 1. CALENDARI TEMPORADA 2020

XXIII CIRCUIT CATALÀ DE CICLOTURISME- GRAN FONS (15 marxes puntuables)

DATA NOM MARXA RUTA POBLACIÓ WEB
08/03/2020 28a Marxa Terres del Vi i el Cava LLARGA Vilafranca del Penedès (B) http://www.terresdeviicava.net/
28/03/2020 GRAN FONDO CAMBRILS PARK LLARGA Cambrils (T) https://granfondocambrilspark.com/
29/03/2020 10a Marxa Cicloturista Amer – St. Martí Sacalm LLARGA Amer (Gi) https://www.marxadamer.com/ca/inici/
05/04/2020 40 EDICIO RUTES DEL MONTSENY LLARGA Granollers (B) http://www.ccgranollers.com/rutesdelmontseny/
18/04/2020 I Rural Cycling Les Garrigues Cicloturista LLARGA Juneda (Ll)
26/04/2020 9a Clàssica dels Murs LLARGA Cervera (Ll) http://classicadelsmurs.cat/
02/05/2020 XXIX Marxa Cicloturista LA PALLARESA LLARGA Tremp (Ll) http://www.lapallaresa.info/
10/05/2020 XXIII Marxa Cicloturista «TERRA DE REMENCES» LLARGA Sant Esteve d’en Bas (Gi) http://www.terraderemences.com/
16/05/2020 XII Marxa Cicloturista MONTSEC-MONTSEC LLARGA/MITJA Balaguer (Ll) http://www.montsec-montsec.com
07/06/2020 VIII Marxa Cicloturista Jufré Riuprimer  LLARGA Santa Eulàlia de Riuprimer (B) https://www.jufrecycling.com/marxa-cicloturista-jufre-riuprimer/
13/06/2020 41a Marxa 3 Nacions RECORREGUT ÚNIC (LLARGA) Puigcerdà (Gi) http://www.3nacions.com/
28/06/2020 VII La Ruta Minera LLARGA Berga (B) https://www.larutaminera.org/inicio/
25/07/2020 Vielha Cycling Tour LLARGA Vielha (Ll) https://www.vielhacyclingtour.com/
19/09/2020 Gran Fondo Terres de l’Ebre (31a Edició) LLARGA Tortosa (T) https://granfondoterresdelebre.com/
20/09/2020 IX Marxa Cicloturista 100% Tondo  LLARGA Sant Joan les Fons (Gi) https://www.100x100tondo.cat/

ANNEX 2. TAULA DE PREMIS I TROFEUS TEMPORADA 2020

– Lloc del 1er al 3er (inclosos): trofeu + llicència 2021* + mallot commemoratiu + altres regals

– Lloc del 4rt al 6è (inclosos): trofeu + mallot commemoratiu + altres regals

– Lloc del 7è al 10è (inclosos): trofeu + maneguets i guants commemoratius + altres regals

– Trofeu especial als clubs finalistes segons els barems dels articles 4.4, 4.5 I 4.6.

*La Comissió de Cicloturisme es reserva el dret de modificar i/o ampliar en algun dels detalls dels altres regals, a mesura que avenci la temporada i es defineixin alguns dels patrocinadors. No variarà l’import mínim previst detallat en la taula Annex2, i es comunicarà via web www.cicloturisme.cat

** La llicència gratuïta per la temporada 2021 serà de la mateixa categoria que la de la temporada 2020. En cas de ser guanyador de dos o més circuits, només s’obtindrà una llicència i les altres es substituiran per altres premis. En cas de que el guanyador tingui una llicència no expedida per la Federació Catalana de Ciclisme, aquest premi es substituirà per un altre de similar valor.


REGLAMENT XXX CHALLENGE CATALANA DE CICLOTURISME

TEMPORADA 2020

1. OBJECTE

1.1- El calendari de la Challenge Catalana de Cicloturisme (d’ara endavant «el Circuit») és una iniciativa de la Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (d’ara endavant «FCC») i dels diferents clubs organitzadors de cadascuna de les cites puntuables.

1.2- Estarà format per diverses marxes cicloturistes sense cap voluntat de competició que estiguin inscrites al calendari de la FCC i que optin ser part d’aquest Circuit.

1.3- Les diferents marxes puntuables estaran publicades a l’Annex 1 d’aquest mateix reglament, al calendari de la web de la FCC www.ciclisme.cat i també al nou portal web de cicloturisme català http://www.cicloturismecat.com, que promou i gestiona la Comissió de Cicloturisme de la Federació. El participant haurà de comprovar quins recorreguts de cadascuna de les marxes són puntuables pel Circuit.

1.4- La finalitat d’aquest Circuit és la de fomentar la participació dels cicloturistes en les diferents marxes puntuables sigui quin sigui el seu nivell, fet que els hi reportarà diversos premis a final de temporada segons un barem prèviament establert.

2. PARTICIPANTS

2.1- A cada marxa puntuable es podran inscriure tots els ciclistes amb una llicència de ciclisme en vigor expedida per una federació afiliada a la Unió Ciclista Internacional (UCI). Tots aquells que no en tinguin podran participar contractant una assegurança o llicència de dia que ofereix l’organitzador de la marxa.

2.2- Només els ciclistes federats apareixeran en els llistats dels resultats de participació del Circuit.

2.3- En el moment en que un ciclista federat completi amb èxit una marxa del Circuit, el seu nom apareixerà a la classificació general provisional.

3. PUNTUACIONS

3.1- Cada cicloturista participant a cada marxa rebrà un punt i els quilòmetres que hagi realitzat segons les següents condicions:

3.1.1- HAVER REALITZAT EL RECORREGUT proposat per l’organitzador de manera completa havent passat per tots els punts indicats al rutòmetre i respectant horaris i les possibles neutralitzacions i reagrupaments que hi pugui haver.

3.1.2- En cas de suspensió de la marxa per part de l’organitzador i/o per part dels cossos de seguretat el mateix dia de celebració, els participants que estiguin inscrits rebran el punt i els quilòmetres sense necessitat d’estar físicament al punt de sortida.

3.1.3- En cas de condicions meteorològiques desfavorables però que no impliquin la suspensió de la marxa, puntuaran tots els inscrits amb punt i quilòmetres sense necessitat d’estar físicament al punt de sortida només en cas de que prenguin la sortida menys dels 25% del total dels participants de tots els recorreguts de la marxa. En cas de que prenguin la sortida més del 25% del total dels participants, la puntuació es regirà segons el punt 3.1.1.

3.1.4- En cas de que la Comissió de Cicloturisme no rebi per part de l’organitzador un llistat amb els participants que acompleixin les condicions anteriors es completarà la classificació del Circuit amb el llistat d’inscrits a la marxa puntuable.

3.2- En cas de que l’organització o els cossos de seguretat notifiquin un comportament d’un participant que no s’avingui al reglament particular de la marxa o a les normes de la Llei de Trànsit no rebrà el punt ni els quilòmetres de dita marxa. En cas de reincidència, serà automàticament desqualificat del Circuit.

4. CLASSIFICACIO INDIVIDUAL I DE CLUBS

4.1- Només existirà una classificació general individual única de tots els participants del Circuit que estarà disponible  a l’apartat de RESULTATS de la web www.cicloturismecat.com. A partir d’aquesta classificació, es podran consultar els classificats entre els participants masculins i femenins.

4.2- Aquesta classificació individual s’actualitzarà regularment a mesura que la Comissió de Cicloturisme vagi rebent els llistats de participació per part dels organitzadors de les diferents marxes puntuables, es prioritzarà que sigui la mateixa setmana posterior a la celebració de la marxa o en un termini màxim de cada 15 dies.

4.3- La classificació final individual estarà ordenada a final de temporada segons els següents criteris:

a- Nombre de marxes puntuables finalitzades segons les condicions de l’article 3 d’aquest reglament.

b- Nombre de quilòmetres total realitzat.

c- Ordre alfabètic per cognom dels classificats.

d- Ordre alfabètic del club ciclista dels classificats.

En cas de coincidència de diversos classificats en els criteris a i b, tindran la mateixa posició a la classificació i l’ordre al llistat vindrà donat pels criteris c i d.

4.4- La classificació final de clubs es calcularà a la finalització de la darrera marxa puntuable del Circuit. Aquesta classificació es farà considerant la suma total dels quilòmetres fets per cinc ciclistes d’un mateix club que siguin finalistes del Circuit, és a dir, que hagin completat amb èxit el mínim de cites que els hi dóna dret a rebre premi segons la taula de l’Annex 2 d’aquest reglament. En aquest cas tindran dret a premi els tres primers clubs de la classificació.

4.5- Si, segons el càlcul de l’article 4.4, la classificació final de clubs queda deserta, és a dir, no hi ha cap club que tingui cinc ciclistes com a finalistes del Circuit, la classificació de clubs es calcularà amb la suma total dels quilòmetres fets pels ciclistes finalistes d’un mateix club sempre que tingui, com a mínim, dos o més ciclistes finalistes. En aquest cas tindran dret a premi els tres primers clubs de la classificació.

4.6- La classificació per clubs estarà ordenada segons els següents criteris:

a- Nombre de quilòmetres segons el descrit als articles 4.4 i 4.5 d’aquest reglament.

b- Nombre de ciclistes finalistes del club ciclista.

c- Data de fundació del club ciclista.

d- Ordre alfabètic del club ciclista.

5. PREMIS

5.1- El barem de premis i trofeus commemoratius segons el nombre de marxes finalitzades està publicat a l’Annex 2 d’aquest reglament.

5.2- Es donarà PREMI ALS 10 PRIMERS HOMES i a les 10 PRIMERES DONES DEL CIRCUIT, ENTRE TOTS ELS PARTICIPANTS SEGONS LA SEVA CLASSIFICACIÓ EN EL TOTAL DE MARXES, tal com s’indica en l’Annex 2. En cas d’empat, aquest es resoldrà mitjançant un sorteig entre els ciclistes que tenen el mateix nombre de punts i Kilòmetres.

5.3- A la finalització de la darrera marxa puntuable del Circuit es publicarà la classificació final. Hi haurà un període de reclamacions que s’anunciarà a la web i xarxes socials de la Federació. Passat aquest període no s’atendrà cap reclamació.

5.4- Un cop finalitzat el període de reclamacions, s’enviarà per correu electrònic a tots els finalistes del Circuit un formulari que s’haurà de retornar degudament complimentat abans del termini indicat. Aquest formulari inclou una enquesta amb una sèrie de preguntes sobre les marxes del Circuit i també les talles de les peces de roba dels premis.

Si aquest formulari no s’envia dins el termini, s’entendrà que el finalista renuncia als seus premis.

5.5- La recollida dels trofeus i premis es portarà a terme al “Dinar de Marxa» que organitza la Comissió de Cicloturisme de la FCC al mes de novembre. En cas de no poder assistir, es pot indicar al formulari descrit a l’article 5.4 la persona que pot recollir els premis i trofeus al dinar en el seu nom.

5.6- En cas de no recollir els trofeus i premis al Dinar de Marxa, s’enviaran durant els dies següents a la Delegació de FCC que ens indiqui el finalista. Aquests premis estaran disponibles fins el següent 1 de març. Si no es recullen en aquest termini, s’entendrà que el finalista hi renuncia.

6. INCIDÈNCIES

6.1- En cas d’incidència en la puntuació d’una de les marxes, hi haurà un termini de 15 dies des de l’actualització i publicació de la classificació general provisional a la web de la FCC per presentar reclamacions a la Comissió de Cicloturisme de la FCC.

6.2- En cas d’accident o d’avaria de la bicicleta sense solució que impossibiliti el finalitzar una marxa, el participant pot demanar el punt de participació i els quilòmetres a la Comissió de Cicloturisme de la FCC en un termini de 15 dies després de la celebració de la marxa.

7. COMISSIÓ DE CICLOTURISME DE LA FCC

7.1- La Comissió de Cicloturisme serà l’encarregada de preparar el calendari, definir el barem de trofeus i premis, recollir les llistes d’arribada de cadascuna de les marxes puntuables, mantenir la classificació individual provisional i publicar les classificacions individuals i per clubs al final del Circuit.

7.2- En cas d’existir una incidència o qüestió que no estigui recollida en aquest reglament, la Comissió de Cicloturisme serà l’encarregada de prendre una decisió, aplicar-la i comunicar-la convenientment als ciclistes afectats.

ANNEX 1. CALENDARI TEMPORADA 2020

XXX CHALLENGE CATALANA DE CICLOTURISME (12 marxes puntuables)

DATA NOM MARXA RUTA POBLACIÓ WEB
08/03/2020 28a Marxa Terres del Vi i el Cava CURTA Vilafranca del Penedès (B) http://www.terresdeviicava.net/
28/03/2020 GRAN FONDO CAMBRILS PARK CURTA Cambrils (T) https://granfondocambrilspark.com/
26/04/2020 9a Clàssica dels Murs CURTA Cervera (Ll) http://classicadelsmurs.cat/
02/05/2020 XXIX Marxa Cicloturista LA PALLARESA MITJA/CURTA Tremp (Ll) http://www.lapallaresa.info/
10/05/2020 XXIII Marxa Cicloturista «TERRA DE REMENCES» CURTA Sant Esteve d’en Bas (Gi) http://www.terraderemences.com/
16/05/2020 XII Marxa Cicloturista MONTSEC-MONTSEC CURTA Balaguer (Ll) http://www.montsec-montsec.com
07/06/2020 VIII Marxa Cicloturista Jufré Riuprimer  CURTA Santa Eulàlia de Riuprimer (B) https://www.jufrecycling.com/marxa-cicloturista-jufre-riuprimer/
21/06/2020 XXXX Marxa cicloturista de Ripoll «TERRA DE COMTES i ABATS» LLARGA/CURTA Ripoll (Gi) http://www.clubciclistaripoll.com/
19/09/2020 Gran Fondo Terres de l’Ebre (31a Edició) CURTA Tortosa (T) https://granfondoterresdelebre.com/
20/09/2020 IX Marxa Cicloturista 100% Tondo  CURTA Sant Joan les Fons (Gi) https://www.100x100tondo.cat/
04/10/2020 XXXII MEMORIAL PELEGRÍ PI MARXA CICLOTURISTA CIUTAT DE MOLLET LLARGA/CURTA Mollet del Vallès (B) https://pelegri-pi.ccplanallado.cat/
18/10/2020 8ª MARXA CICLOTURISTA SOLIDARIA VELO CLUB-FUNDACION ALBA PEREZ RECORREGUT UNIC L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (B) http://www.marchacicloturistasolidaria.org/

ANNEX 2. TAULA DE PREMIS I TROFEUS TEMPORADA 2020 (*)

– Lloc del 1er al 3er (inclosos): trofeu + llicència 2021** + mallot commemoratiu + altres regals

– Lloc del 4rt al 6è (inclosos): trofeu + mallot commemoratiu  + altres regals

– Lloc del 7è al 10è (inclosos): trofeu + maneguets i guants commemoratius + altres regals

– Trofeu especial als clubs finalistes segons els barems dels articles 4.4, 4.5 I 4.6.

*La Comissió de Cicloturisme es reserva el dret de modificar i/o ampliar en algun dels detalls dels altres regals, a mesura que avenci la temporada i es defineixin alguns dels patrocinadors. No variarà l’import mínim previst detallat en la taula Annex2, i es comunicarà via web www.cicloturisme.cat

** La llicència gratuïta per la temporada 2021 serà de la mateixa categoria que la de la temporada 2020. En cas de ser guanyador de dos o més circuits, només s’obtindrà una llicència i les altres es substituiran per altres premis. En cas de que el guanyador tingui una llicència no expedida per la Federació Catalana de Ciclisme, aquest premi es substituirà per un altre de similar valor.

Leave a comment